ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Eftalia Ocean Resort Hotel ailesi olarak eşsiz bir tatilin sözünü verirken doğaya olan sorumluluğumuzu unutmamaktayız. Kalite anlayışımızın temel taşlarından olan çevre duyarlılığı için çalışmalarımızı her gün daha mükemmele ulaştırmak hedefindeyiz. İnsana saygının çevreye saygıyla başladığına inanan yönetim anlayışımızda; kendimizden başlayarak tüm çalışanlarımıza, misafirlerimize ve bölge turizmine bu bilinci oluşturmak, sürekliliği sağlamak ve kendimizi güncel
tutarak bu süreci hep birlikte başarmak yegane dileğimizdir.


Bu amaçla;

 •  Sürdürülebilir turizmin ancak sürdürülebilir bir çevre ile olacağı inancına sahip olup faaliyetlerimizi bu inançla   gerçekleştirmek,
 • Faaliyetlerimiz sırasında güncel ve etkin teknolojiyi kullanmak,
 • Sürdürülebilir turizm ve çevre için yapmış olduğumuz çalışmaları; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve yerel halk ile paylaşarak bilgi ve bilinç oluşturmak,
 •  Eğitimlerin önemini bilerek çevresel duyarlılık konusunda gerekli bilinçlendirme çalışmalarını yapmak, Yerel idareler ve dernekler ile işbirliği halinde olup eğitim çalışmalarına katkı sağlamak.
 • Çevre kirliliğini önlemek amacı ile kirletici kaynakların kullanımını en aza indirerek temiz kaynak kullanımına yönelmek,
 •  Satın-alma sürecinde daha az atık çıkaran ürünleri tercih edecek olup, mümkün olmayan noktalarda geri dönüşümü olan ürünleri kullanmak,
 •  Bölge biyolojik çeşitliliğinin korunması ve tanıtılması için çalışmalar yapmak,
 • Doğal kaynakların korunması için tasarruf konusunda efektif çözümleri sürekli uygulamak,
 • Ürün ikameleri yaparak atık oluşumunu en aza indirmek, mümkünse atık oluşturmamak ve bu uygulamayı tesis genelinde gerçekleştirmek,
 •  Basılı ve görsel materyaller kullanarak etkin çevresel çalışmalar yapmak,
 •  Kimyasal kullanımını en aza indirmek, kimyasal kullanımı gerektiren alanlarda ise biyolojik yapıya zarar vermeyecek ürünler kullanmak,
 • Çevremizde bulunan tatlı ve tuzlu su kaynaklarımızı korumak, kirletici faaliyetlerden kaçmak,
 • Gördüğümüz uygunsuzluklarda gerekli uyarıları yapmak ve uygunsuzlukların düzeltilmesini sağlamak,
 • Başlıca benimsediğimiz maddeler olup gelişen ve değişen dünyada gereken güncellemeleri yaparak daha yaşanabilir bir dünya için çalışacağız.

           *Tesisimizin 236 Odasında Sigara İçilmemektedir.

 

                                         EFTALIA OCEAN RESORT OTEL ÇEVRE YÖNETİM PLANI

Çevre Politikası Çevre Amacı Çevre Hedefi Çevre Boyutu          Faaliyet Gerçekleşme Süresi     Sorumlu Kaynaklar      Açıklama
Güncel ve etkin teknoloji kullanımı Gelişen teknoloji ile birlikte çevreye zararlı ve doğal kaynakların kullanımı sürecinde daha fazla olumsuz etkisi olan teknolojilerin yerine mantıklı çerçevede yeni ürünler kullanmak. Sıcak su üretiminde güneş enerjisini daha fazla kullanmak Sıcak su üretiminde elektrik harcamasının azaltılması  Tesisin villa olarak kullanılan bölümlerinin üzerine güneş kollektörleri takılacaktır.  2019 yılı   sonuna   kadar  genel müdür,satın     alma,teknik müdür 2019 yılı bütçesi Villaların üzerine güneş kollektörlerinin konumlandırılması planlanmaktadır.
Otel genelinde elektrik tüketiminin azaltılması ve kontrolün merkezden sağlanması Genel mekan Klimalarda vrf sistemine geçilerek blok blok ısıtma,soğutma yapılabilmesi düşünülmektedir. Genel mekan Klimalarda vrf sistemine geçilerek blok blok ısıtma,soğutma yapılabilabilecek ve tek kontrol panelinden kuman edilecektir. 2019 yılı sonuna kadar genel müdür,satın alma,teknik müdür 2019 yılı bütçesi Genel mekan Klimalarda vrf sistemine geçilerek blok blok ısıtma,soğutma yapılabilabilecek ve tek kontrol panelinden kuman edilecektir.
Minibarlarda elektrik tüketimini en aza indirmek için minibarlar A sınıfı ile değiştirilecektir. Elektrik tasarrufu amaçlanmaktadır. Tesis genelinde A sınıfı minibar kullanımına geçilecektir. 2019 yılı sonuna kadar satın alma 2019 yılı bütçesi Tesis genelinde A sınıfı minibar kullanımına geçilecektir.
Sürdürülebilir turizm ve çevre için yapmış olduğumuz çalışmaları; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve yerel halk ile paylaşarak bilgi ve bilinç oluşturmak, otelde misafir ve çalışanların bilinçlendirilmesinin sağlanması Su,elektrik ve kiimyasal tüketimini en aza indirmek Odalarda kullanılan havlu ve çarşafların 3 gün de bir yıkanması enerji tasarrufu sağlayacaktır. odalara çarşaf ve havlu değişim kartları konumlandırılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar Genel Müdür, Teknik Müdür, Satınalma Müdürü, 2018 yılı bütçesi tesisin bütün odalarına çarşaf ve havlu değişim kartları konumlandırılmıştır.
çevre anketi oluşturarak misafirlerin çevrsel konularda görüşlerinin alınmasının sağlanması çevresel konularda eksik veya hatalı giden kısımların düzeltilmesi amaçlanmaktadır. odalara çevre anketi konumlandırılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar yönetim,H.K 2018 yılı bütçesi Tesisin tüm odalarına çevre anketi konumlandırılmıştır.
misafirlere bölgeyle ilgili bilgilendirme yapılması Misafirlere çevre kitapçığı ve info tv ile bilgilendirme amaçlanmaktadır. İnfo tv ve çeve kitapçıkları yapılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar yönetim 2018 yılı bütçesi info tv ve çevre kitapçıkları kullanılmaya başlanılmıştır.
Çevre panosu oluşturarak misafirlerin ve personelin bilinçlendirilmesi Güncel bilgi ve görseller ile insanların bilinçlendirlmesine yardımcı olmak Tesisin misafir ve personel alanına çevre panosu konumlandırılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar satınalma,bilgi işlem 2018 yılı bütçesi tesisin lobi ve personel alanına çevre  panosu aynı zamanda personelin hazırlık yaptığı alanlara tasarruf görselleri konumlandırılmıştır.
Odalarda misafirlerin tasarruf ve ayrışım konularında bilinçlendirmesi Görsel ve stickerler ile misafirlere yardımcı olmak Odalara atık ayrışım stickerleri ve tasarruf stickerleri asılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar satınalma,kalite,hk 2018 yılı bütçesi Odalara misafirlerin bilinçlendirlmesi amacıyla stickerler asılmıştır.
Eğitimlerin önemini bilerek çevresel duyarlılık konusunda gerekli bilinçlendirme çalışmalarını yapmak, Yerel idareler ve dernekler ile işbirliği halinde olup eğitim çalışmalarına katkı sağlamak. Eğitimlerin önemini bilerek çevresel duyarlılık konusunda gerekli bilinçlendirme çalışmalarını yapmak Personele ve departman amirlerine çevresel konularda bilinçlendirme çalışmaları yapılması Personelin çevresel konularda daha dikkatli ve bilinçli olmaları sağlanmış olacaktır. Tesiste düzenli olarak çevre eğitimleri verilmesi yapılacaktır. Düzenli olarak verilmektedir. insan kaynakları, Çevre mühendisi   tesis personeline sürekli olarak çevre bilinci eğitimleri verilmektedir.
Tesise kimyasal tedarik eden firmalar ve departmna müdürleri tarafından eğitim verilmesi Personelin kimyasal kullanımı konularında daha dikkatli ve bilinçli olmaları sağlanmış olacaktır. Personele kimyasal firması tarafından düzenli eğitim verilmesi Düzenli olarak verilmektedir. İnsan kaynakları müdürü, Departman müdürleri   personele tasarruflu ve verimli kimyasalkullanımı konusunda bilinçlendirme eğitimleri firma ve aynı zamanda departman amirlerince yapılmaktadır.
Tesise makine,ekipman tedarikçi firmalar ve departman müdürleri tarafından eğitim verillmesi Personelin makine ekipman kullanımı konularında daha dikkatli ve bilinçli olmaları sağlanmış olacaktır. Personele departman müdürleri ve tedarikçi firma tarafından düzenli eğitim verilmesi Düzenli olarak verilmektedir. İnsan kaynakları müdürü, Departman müdürleri   Personele kullandıkları ekipmanların doğru ve verimli kullanılması ile ilgili olarak eğitimler yapılmaktadır.
Yerel idareler ve dernekler ile işbirliği halinde olup eğitim çalışmalarına katkı sağlamak. Tesiste etkinlik düzenlenmesi Çevresel etkinliklerle özellikle çocuk misafirlerde çevre bilinci oluşturamak Yan oteller ve okuldan öğrenciler ile irtibata geçilerek etkinliklerin sayısı arttırılacaktır. 2017 yılı sonuna kadar insan kaynakları,animasyon   Tesise komşu oteller,okullar açıldıktan sonraki süreçte öğrenciler ile çevresel konularda eğitim ve etkinliklerin sayısı arttırılacaktır.
Kimyasal kullanımını en aza indirmek, kimyasal kullanımı gerektiren alanlarda ise biyolojik yapıya zarar vermeyecek ürünler kullanmak, kimyasal kullanımını azaltmak ve çevreyi korumak sigara izmaritlerinin yerlere atılmasının engellenmesi Sigara izmaritleri toplanarak böcek ilacı yapımında kullanılması izmaritlerin toplanması için personel alanına izmarit toplama kutusu yapılması planlanmaktadır. 2017 yılı sonuna kadar Teknik 2017 yılı bütçesi Personel dinlenme alanına izmarit toplama kutusu yapılmıştır.
Doğal kaynakların korunması için tasarruf konusunda efektif çözümleri sürekli uygulamak, Doğal kaynakların korunması Tesisin ısıtma ve soğutmasının az enerjiyle sağlanması Tesisin ısıtma ve soğutmasında tasarruf sağlanacaktır. Çatıya 4000metrekare izolasyon malzemesi çekilmiştir. 2017 yılı sonuna kadar Yönetim,Teknik 2017 yılı bütçesi Çatıya izolasyon malzemesi çekilerek enerji tasarrufu planlanmıştır.
Su Tüketimlerinin izlenmesi ve takibi Tüketilen suyun takibinin yapılması ve azaltılmasına yönelik izlemeler yapılacaktır. Tesiste 3 adet su ilave su sayacı takılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar Teknik 2018 yılı bütçesi Tesisin mutfak,hamam ve teknik bölümlerine 3 adet ilave su sayacı takılmıştır.
Bahçe sulamada su tüketimini azaltmak Bahçe sulamasında su tasarrufu sağlayacaktır. Bahçe sulamasında zaman ayarlı sisteme geçilecektir. 2018 yılı sonuna kadar Yönetim, Teknik 2018 yılı bütçesi Bahçe sulamasında zaman ayarlı sisteme geçilmiştir.
otel girişinde sıcak havanın içeri girişini önlemek Kapı girişine hava perdesi takılması enerji tüketimini azaltacaktır. tesisin alt lobi bölümüne hava perdesi takılacaktır. 2019 yılı sonuna kadar Teknik 2019 yılı bütçesi Tesisin tüm giriş çıkışlarına hava perdesi takılması planlanmaktadır.
Tuvaletlerde su tüketimini azaltmak Personel tuvaletlerine pisuvar takılması su tasarrufu sağlaaycaktır. personel alanlarına fotoselli pisuvarlar takılacaktır. 2019 yılı sonuna kadar satınalma,yönetim 2019 yılı bütçesi personel alanlarına fotoselli pisuvarlar konumlandırılacaktır.
Lavabolarda su tüketimini azaltmak Bataryaların fotoselli olması su tasarrufu sağlayacaktır. personel alanlarına fotoselli musluk takılacaktır. 2020 yılı sonuna kadar satınalma,yönetim 2020 yılı bütçesi personel alanlarına fotoselli bataryalar konumlandırılacaktır.
Tesis genelinde enerji tasarrufu sağlanması   tesis bünyesinde enerji verimliliği uzmanı bulundurulacaktır 2019 yılı sonuna kadar yönetim 2019 yılı bütçesi Tesis bünyesinde enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla enerji yönetici bulundurulması planlanmaktadır.
Bölge biyolojik çeşitliliğinin korunması ve tanıtılması için çalışmalar yapmak, bölgede bulunan bitki çeşitliliğini tanıtmak tesiste bulunan bitkilerin tanıtımının yapılması bitkilerin belirlenerek üzerlerine isimlerinin yazılması misafirlerin bilinçlerilmesini sağlayacaktır. bitkilerin belirlenerek üzerlerine isimlerinin yazılması planlanmaktadır. 2018 yılı sonuna kadar Bahçe şefi,Peyzaj mimarı 2018 yılı bütçesi Tesiste olan bitkiler belirlenmiş ve latince isimleri yazılmıştır.
Bölgeye ait tarihi yerlerin tanıtımının yapılması misafirlerin bölgeye ait bilgi edinmesi için yararlı olacağı düşünülmektedir. info tv ve kitapçıklarla misafirlere bilgi aktarımı sağlanmak planlanmaktadır. 2018 yılı sonuna kadar yönetim 2018 yılı bütçesi misafirlere bilgi verilmesi amacıyla info tv ve çevre kitapçığı oluşturulmuştur.
Doğal ortamda yaşayan hayvanlar için yaşam alanı oluşturulması kedi evi ve kuş evlerinin konumlandırılması doğal ortamda yaşayan hayvanlar için bir ortam oluşturmak tesise kedi evi ve kuş evleri temin edilecektir. 2018 yılı sonuna kadar Satınalma müdürü 2018 yılı bütçesi Tesise kedi evi ve kuş evleri alınarak gerekli bölümlere konumlandırılmıştır.
Hayvan barınağında bulunan hayvanlara mamayardımı yapılması Barınakta yaşayan hayvanların beslenmesini sağlayabilmek. Mama alınarak belediyeye ait hayvan barınağına bağış yapılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar Yönetim, 2018 yılı bütçesi Hayvan barınağına mama yardımı yapılmıştır.
 Gördüğümüz uygunsuzluklarda gerekli uyarıları yapmak ve uygunsuzlukların düzeltilmesini sağlamak, tesiste oluşan tehlikeli atıkları diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak oluşan tehlikeli atıkların geçici depolanarak lisanslı firmalar ile bertarafını sağlamak oluşan tehlikeli atıkların geçici depolanarak lisanslı firmalar ile bertarafını sağlamak Oluşan tehlikeli atıkların depolanması için tehlikeli atık alanı yapılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar genel müdür, Teknik müdür 2018 yılı bütçesi Tesise tehlikeli atıkların geçici depolanması için tehlikeli atık alanı yapılmıştır.
Tıbbi atıkların ayrı toplanması ve hastaneye gönderilmemesi Tıbbi atıkların lisanslı firmalar ile bertarafını sağlamak Tıbbi atıkarın hastanelere taşınmasını önlemek  oluşan tıbbi atıklarla ilgili ITC Firmasıile sözleşmes yapılacaktır. 2017 yılı sonuna kadar kalite,yönetim 2017 yılı bütçesi ITC Firması ile sözleşme yapılmıştır.
Kullanılmış veya unutulmuş eşya ve kıyafetlerin ayrı toplanması Artık kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak kullanılmayan kıyafetlerin geri kazanımının yapılmasını sağlamak. Kıyafetlerin toplanması için kıyafet toplama kutusu yapılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar kalite,teknik,hk 2018 yılı bütçesi Tesisin lobi alanına unutulmuş ve kullanılmayan kıyafetlerin biriktirilmesi amacıyla bir alan yapılmıştır.